Informatsionen den po Proekt HOPE7

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив