Informatsionen den po Proekt HOPE8

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив