Информационен канал AccessMedicine COVID-19 Central

Каналът е източник на ежеседмични актуализирани разработки и анализи в клиничната медицина, общественото здравеопазване и индустрията, насочени към медицински специалисти, обучаващи се, студенти и библиотекари. Достъпът до предлаганото съдържание е безплатен.