Излъчване на информационен клип за проект ДОКТОРАНТ на МУ-Пловдив

logo doc

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

Като  част от дейността  свързана с осигуряване на публичност и разпространение постиженията на 

проект:

BG051PO001-3.3.06-0011 

“Докторантско Oбучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, 

Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)“

 

В ефира на TV7 тази седмица (19-23.05.2014г.) 

в часовия интервал от 9:30ч. до 11:30ч.

се излъчва двукратно кратък клип – спот на проекта

Заинтересованите страни могат да гледат информационния клип в указания времеви диапазон.

Предстои излъчване на клипа в ефира на ТВ ЕВРОПА следващата седмица (26-30.05.2014г.) както и обявяване на часовия диапазон, в който ще се излъчва.  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз