Информационен център на Елзевир с медицинска и здравна информация, касаеща SARS-CoV-2 и COVID-19

Информационен център на Елзевир с медицинска и здравна информация, касаеща SARS-CoV-2 и COVID-19

Информационният център предлага безплатен достъп до експертна, курирана информация, предназначена за научни изследователи, клиницисти и пациенти. Изследователите ще намерят най-новите рецензирани изследвания за COVID-19 от The Lancet, Cell Press и близо 20 000 статии в Science Direct, свързани с коронавируса.
Центърът включва раздел с клинична информация – ръководства, инструкции, планове, както и раздел с ресурси за пациенти.