Информационен бюлетин за финансиращи програми и конкурси

Уважаеми колеги,Изпращаме ви Брой 6 на информационен бюлетин с финансиращи програми и конкури, идентифицирани от нас в периода 23.03. – 30.03.2012 г.За бърз достъп до Бюлетин 6, моля следвайте адрес:http://www.centerbg.org/index.php?option=com_content&;task=view&id=250&Itemid=33 Проф. д-р М. Мурджева, Зам. Ректор МСПД