Информационна среща „Възможности за реализация на випускниците от специалност ‘медицина’ в медицинските структури на министерството на отбраната и българската армия“

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ‘МЕДИЦИНА’ В МЕДИЦИНСКИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“

на 14 септември 2015 г. (понеделник) от 11.00 часа  във Втора аудитория на Аудиторния комплекс представители на дирекция „Управление на човешките ресурси“ на Министерството на отбраната на Република България ще предложат възможности за реализация в медицинските структури на Министерството и Българската армия на завършващите и завършилите специалност „Медицина“.

Моля, заповядайте!