Важна информация относно обявените конкурси за заемане на АД „Доцент“ и АД „Професор“ в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

относно обявените конкурси за заемане на АД „Доцент“ и АД „Професор“ в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г.

Конкурсите са обявени на 21.10.2014 г. при тогава действащата правна уредба на регламентите за заемане на АД „Доцент“ и АД „Професор“ и ще бъдат проведени по реда, уреден в Правилника на МУ-Пловдив, утвърден на 13.02.2013 г.

Научен отдел

ИНФОРМАЦИЯ

относно обявените конкурси за заемане на АД „Доцент“ и АД „Професор“ в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г.

Конкурсите са обявени на 21.10.2014 г. при тогава действащата правна уредба на регламентите за заемане на АД „Доцент“ и АД „Професор“ и ще бъдат проведени по реда, уреден в Правилника на МУ-Пловдив, утвърден на 13.02.2013 г.

Научен отдел