Информация и препоръки за инфекция COVID-19

Управление на риска от внос на инфекция и развитие на епидемичен процес
Глобално се проучват всички аспекти – етиология, епидемиология, патогенеза, клиника, лечение,ваксини и др.на едно новопоявило се заболяване. В Р България към момента – 02.03.2020, вирусът не е изолиран,т.е. няма епидемична ситуация/епидемия – проявление на група заболявания от еднакво естество, количествено над нормалното ниво, случаите са свързани по място, време и път на разпространение.
Формиран е кризисен щаб от изявени експерти, предоставящи ежедневно информация. В страната са взети впечатляващи по обем противоепидемични мерки за недопускане на внос на инфекцията – издирване на лица със симптоми на респираторна инфекция, пристигащи от географски региони с регистрирани корона вирусни инфекции. Установените незабавно се изолират в инфекциозни отделения и се извършват лабораторни изследвания за доказване на COVID-19. Издирват се техните контактни лица и се карантинират за 14 дни (приет за максимален инкубационен период). На карантина подлежат и пристигащите от Италия и Китай.

Препоръки за превенция в Медицински университет – Пловдив

В тази връзка кратките епидемиологични данни, известни на този етап за корона вирусната инфекция включват :
– Вирусът е неустойчив във външната среда.
– Пикът на циркулацията на вирусите се достига около втория месец.
– Болният човек е източник на инфекция (животинският резервоар се проучва) и може да зарази 2-3-ма здрави.
– Механизъм на предаване: въздушно-капков с аерозолни капчици, които се отделят от заразения при кашлица, кихане, хрема и др. катарални прояви в най-опасната зона до 2 метра.
– Инкубационен период: 2-14 дни.
– Леталитет: около 2% при 40-50 годишните и висок до 18% при около 80-годишните със съпътстващи заболявания.
– Различия в заболяемостта по възрастови групи-висока при възрастните и много ниска при децата.
– В страната, вкл. в Пловдив, към момента се наблюдава втора епидемична вълна на грипната епидемия, етиологично свързана с грипен вирус тип В (трудно клинично се различава грипната инфекция от корона вирусната).
– Вирусологични изследвания се извършват на две групи лица: първата със симптоми на респираторна инфекция, пребивавали в райони с регистриран COVID-19, и втората група са контактните на болните.
– Няма специфично етиологично лечение, което да намали епидемиологичното значение на болните като източници на инфекции

Препоръки за студенти, преподаватели и друг персонал:

1. Маски от обикновени до специални се носят от лица с респираторна инфекция (кихане, кашлица, температура, отпадналост и др.) и персонал, предоставящ медицински грижи. Трябва да покриват носа и да са добре прилепнали към лицето, сменят се при овлажняване (на 1-2 часа). Маската се отстранява без докосване на предната повърхност, след което ръцете се измиват с вода и сапун.
Значение – пазим здравите. Но правим ли го????
Епидемиологично значим факт е, че при млади, здрави хора, грипоподобните заболявания протичат по-леко -„на крак”, и затова ги наричаме движещи се извори на зараза.
Здрави имунокомпрометирани могат да носят маски за намаляване на риска от заразяване в период на епидемичен подем на циркулация на респираторни вируси, при престой в претрупани с хора помещения.
2. Често хигиенно измиване на ръцете с втриване на сапун, най-малко 20 секунди, с акцент: върховете на пръстите, междупръстието, анатомичните гънки на дланта.
3. При липса на тази възможност се провежда хигиенна дезинфекция на ръце с кожни антисептици от групата на алкохолите.
4. Да не се докосват очи, нос и уста – входни врати на вирусите.
5. Избягване на кихане и кашляне в ръце. Препоръчва се да става в сгъвката на лакътя. При невъзможност се извършва незабавно хигиенно миене или дезинфекция на ръцете, без докосване на повърхности.
6. Да се избягват ръкостискания и прегръдки.
7. Избягване на градски транспорт.

Относно външната среда в Аудиторен комплекс и Катедрите:

1. Често проветряване.
2. Деконтаминация на повърхности – механично миене и химична дезинфекция.
3. Риск от контаминация на ръцете при докосване на дръжки на врати, копчета на асансьори, перила на стълбища и др.

Не е желателно пътуване на студенти и преподаватели в Италия, където е налице лавинообразно повишаване на случаите, както и в други страни със заболели от корона вирусна инфекция. Същото бе препоръчано и в разпространено писмо на МОН.

проф.д-р Й. Стоилова,дм
Ръководител Катедра епидемиология и МБС

02.03.2020 г.