Информация и програма на III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията“

Информация за заплащане, настаняване и фактуриране

ПРОГРАМА на III-та Национална научна конференция Дръзновение и младост във фармакологията 2022