Информация III-та Национална научна конференция Дръзновение и младост във фармакологията 2022