Информация и указания за работа със системата за дистанционно обучение в МУ Пловдив

Уважаеми преподаватели и колеги,
Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че първата фаза на системата за дистанционно обучение в Office 365 (конкретно SharePoint) е завършена!
На линка, посочен по-долу ще намерите допълнителна информация как да качите своите учебни материали.

Свали указания за работа в офис 365

Линк към видео лекция: https://www.youtube.com/watch?v=7v81tICuV5o

Моля, качете в платформата своите теоретични материали за лекции, упражнения, семинари и тестове в следните формати: Word документ, таблици на Excel, презентации на PowerPoint, снимков материал във формат “jpeg” и др.
Бе установено, че част от преподавателския състав не е използвал предоставения им институционален акаунт в платформата на Office 365. Бяха получени и много индивидуални запитвания за акаунт и парола.

За да преодолеем максимално бързо и ефективно този проблем, моля преподавателите, които не знаят или не са използвали своя институционален акаунт, да подадат изброените по-долу данни в деканатите до края на работния ден:

– Три имена;
– Катедра;
– Личен e-mail.

Контакти на факултетите:
МФ – Медицински Факултет – [email protected]
ФФ – Фармацевтичен факултет – [email protected]
ФОЗ – Факултет по обществено здраве – [email protected]
ФДМ – Факултет по дентална Медицина – [email protected]

Поради неясни, непълни или нечетливи данни, получени от студентите, се налага отговорниците на групите да разпределят съобщение на студентите от тяхната група, уточняващо алгоритъма, по който да достъпят своите акаунти. Отговорниците на студентските групи ще получат посоченото съобщение до края днешния ден. Наложително е те, в максимално кратък срок, да го предоставят на съответните групи.

Относно втората фаза на системата за дистанционно обучение в Office 365, моля всяка катедра да определи по един отговорник от катедрения състав. Те ще преминат допълнително обучение в рамките на следващата седмица. Излъчените отговорници ще бъдат първо лице за контакт и техническа помощ в съответната катедра, във връзка с използването на системата.

До края на днешния ден, ще бъдат подготвени и разпространени обучителни материали за работа с MS Teams. Това приложение ще бъде използвано за провеждане на дистанционни лекции и упражнения в реално време. Ето защо, моля да се запознаете с материалите.

Екип ИКО ще създаде работните групи в MS Teams и ще разпредели съответните права.

инж. Иван Колев
Р-л отдел ИКО