Информация от МУ – Пловдив за начина на формиране на таксите за платено обучение

Информация от МУ – Пловдив
за начина на формиране на таксите за платено обучение

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища се определят на базата на диференцираните нормативи за издръжка на студент по професионални направления:
• базовия норматив (693 лв.),
• съответния коефициент, който за нашите магистърски програми е 8.50 и
• коефициента за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища. Този коефициент отразява резултатите на висшето училище от акредитационната оценка, индикаторите за научна дейност и реализацията на дипломираните. Коефициентът варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.

За 2020 година коефициентите за професионалните направления в МУ – Пловдив са:
• за Медицина -1.57
• за Дентална медицина – 1.16
• за Фармация -1.40.

Така нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва:
• за Медицина – 9 248.09 лв.
• за Дентална медицина – 6 832.98 лв.
• за Фармация – 8 246.70 лв.

ТОВА Е ИЗДРЪЖКАТА, КОЯТО ДЪРЖАВАТА ПРЕВЕЖДА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ГОДИШНО ЗА ВСЕКИ СТУДЕНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА.

Таксата за обучение на студентите платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лв. за 1-3 курс и 950 лв. за 4-6 курс.

Във връзка с публикуване на Решение на МС 275/23.04.2020 калкулацията на таксите за платено обучение на студенти по професионални направления и форма на обучение за 2020/21 учебна година на база Постановление на МС 162/20.06.2001 г, изм. и доп. ДВ бр. 12/06.02.2018; ПМС 328/30 11.2015 за 2020 година и в съответствие с чл.21 ал.2 и чл.95 ал.4 от ЗВО стават:
• за Медицина – 10 448.09 лв.
• за Дентална медицина – 8 032.98 лв.
• за Фармация – 9 446.70 лв.

В заключение, калкулирането на таксите за платено обучение не е по предложение на висшето учебно заведение или еднолично решение на неговото ръководство. Увеличението на таксите за платено обучение е резултат от нормативни държавни документи, в случая на МОН. Несъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води до санкции за всяко висше училище.

От Ръководството на МУ-Пловдив