Информация относно предложение за участие на български студенти и университетски преподаватели в програмата за стипендии в областта на образователния обмен ASEM-DUO Fellowship Programe

Информация относно предложение за участие на български студенти и университетски преподаватели в програмата за стипендии в областта на образователния обмен ASEM-DUO Fellowship Programe