ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВТОРА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРАНТОВЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ UniverCity, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

UniverCity_header

Целите на поканата са:

1) Да приложи експериментално подход за финансиране на проектни идеи, предложени от физически лица или неформални екипи, които стимулират академичното познание в близост и помощ общността;

2) Да насърчи гъвкави инициативи, освободени от административното бреме на централизираните институционални програми.

Максималната продължителност на проектите е 6 месеца.

Допустими са индивидуални кандидати или екипи, представлявани от своя ръководител.

Размерът на гранта е до 3 468 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.12.2022

Информация на: https://www.univercity-project.eu/2022/11/community-research-awards.html