Важна информация относно Проект “Студентски стипендии-Фаза 1

ВАЖНО!

На 10 май 2016 г. стартира новият Проект “Студентски стипендии-Фаза 1“.

Основната разлика този семестър, е че няма да има  стипендии за успех, тъй като нито една от специалностите на Медицински университет – Пловдив не е включена в списъка с приоритетните професионални направления, посочени в ПМС № 64/25.03.2016 г.

         Всички студенти в редовна форма , обучаващи се в нашето Висше училище ще могат да кандидатстват единствено за „стипендии за специални постижения“.  Условията и реда за предоставянето им са описани в долупосочения Правилник на МУ-Пловдив, утвърден от Ректора, съгласно изискванията на Инструкцията на Проекта.

        Инспектор Д. Атанасова   ще приема документите на кандидатстващите студенти от специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Мед. сестри, Акушерки и УЗГ, в сградата на Ректората / ет. 1/. Задължително е да се представя студентска книжка за заверка на успеха.

        Инспектор Мариана Димитрова ще приема документите на кандидатстващите студенти от всички специалности на Медицински  колеж.

       Срокът за подаване на документите  е от 10.05.2016 г до 02.06.2016 г. , а крайният срок за генериране на формуляри в приложната програма на Проекта е до 30.05.2016 г.!!!

       Препоръчително е всеки студент, желаещ да кандидатства за този вид стипендия, да се консултира предварително с работещите по Проекта инспектори още в началото на кампанията!!!

Подробна информация в приложения файл