Информация за налични ваксини за служители и студенти на МУ–Пловдив в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

Във Ваксинационния кабинет на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, база 2, приземен етаж,
12-ти кабинет са на разположение следните адаптирани ваксини срещу COVID-19:

 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1
 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5
 Comirnaty Огіgіпаl/Оmіcron BA.1

При желание за ваксинация от страна на служители и студенти на Медицински Университет – Пловдив е необходимо да се запази час на следните телефон и за връзка – 0884 91 72 16; 0884 03 36 98.