Информация за предоставяне на докторантскии постдокторантски стипендии „Южен Йонеску“, организирани от Университетската Франкофонска Ангенция

Уважаеми докторанти и постдокторанти,

Представяме на Вашето внимание информация за предоставяне на докторантскии постдокторантски стипендии „Южен Йонеску“, организирани от Университетската Франкофонска Ангенция.

За повече информация вижте приложенията.
Présentation du programme
Règlement bourses de doctorat
Règlement bourses de postdoctorat
Modèle attestation daccod de létablissement daccueil
Modèle dattestation daccord de létablissement dorigine
Modèle de projet de recherche comprenant une fiche signalétique

Научен отдел
МУ – Пловдив