Информация за проект „Студентски практики – фаза 2“

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Бихме желали да Ви информираме, че пълна информация за проект „Студентски практики – фаза 2“ е публикувана на Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/studentski-praktiki/.
Информираме Ви, че последната начална дата за студентски практики преди летните отпуски е 02 август 2020 г., а първата начална дата за студентски практики след летните отпуски е 31 август 2020 г.
Отново напомняме, че договорите за практическо обучение следва да се представят на техническите изпълнители по специалности най-късно 10 работни дни преди началната дата на практиката.

Екип на Медицински университет – Пловдив по проект „Студентски практики – фаза 2“