Информация за участие в образователни семинари в Залцбург, спонсорирани от Американо-Австрийска фондация (AAF)

С оглед на двустранна договореност между МУ-Пловдив и Американо-австрийската фондация AAF за разпространение на информация за дейността на Фондацията Ви информираме за предстоящи възможности за участие в образователни семинари в Залцбург с поемане на разходите от организацията.

График на семинарите

Указания за кандидатстване са на адрес: http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply.html;

процедурата по кандидатстване (Online Application Platform) е на адрес: http://aaf.bitmedia.cc/ext/omi/applications/catalog/internal.php?register2=9

Данни за контакт на локалния координатор за информация и съдействие:
Д-р Кръстина Кели
Клиника по педиатрия и генетични заболявания
УМБАЛ „Св. Георги“
+359 89 452 50 26
krastinakelly@gmail.com

ПРОФ. Д-Р М. МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
ЗАМ.-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ