ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА СЕРТИФИКАТИ ОТ КЕЙМБРИДЖ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА СЕРТИФИКАТИ ОТ КЕЙМБРИДЖ

Кандидатите в конкурс за заемане на АД „Главен асистент”, притежаващи сертификат от Кеймбридж, са длъжни да споделят с Медицински университет – Пловдив резултатите си от изпитите чрез създаване на профил в сайта на Кеймбридж на адрес:

https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None,
за да могат да бъдат проверени чрез онлайн системата за верификация.

По-подробна информация за начина, по който всеки кандидат може да сподели резултатите си с МУ-Пловдив, може да бъде намерена на:

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/360021664771-Sending-your-results-to-a-recognising-organisation

Резултатите от верификацията трябва да бъдат видими до изтичане на срока за подаване на документите за участие в съответния конкурс.

В случай, че не бъдат споделени резултатите по гореописания ред и срок, кандидатите трябва да се явят на изпит за установяване на ниво на владеене на английски език в Департамента за езиково и специализирано обучение на МУ-Пловдив.