Информация за XI-та Югоизточна европейска конференция и XXXI-ва Асамблея на ИМАБ в периода 28-31 октомври 2021 г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на МУ-Пловдив
и
проф. д-р Красимир Методиев, дмн – Президент на ИМАБ


бихме желали да Ви напомним за възможността да участвате в XI-та Югоизточна европейска конференция и XXXI-ва Асамблея на ИМАБ в периода 28-31 октомври 2021 г. в следните области:

• Медицина;
• Биомедицина;
• Дентална медицина;
• Организация и контрол на здравеопазването;
• Кръгла маса “Корона вирус, световна пандемия и българския опит“.

Предвид усложняването на епидемичната обстановка Медицински университет – Пловдив предвижда провеждане на събитието в хибриден вариант, а при наложени рестрикции и ограничения имаме готовност за провеждане на събитието онлайн.

За регистрация и заявка за участие, моля изпратете запитване на имейл: seec_imab@mu-plovdiv.bg

С оглед планиране на участниците и програмата, молим за подаване на заявка за участие в срок до 15 септември.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм

Зам.-ректор МСПД
МУ-Пловдив