obiava_joint_forum-06_result

Информация за XI-та Югоизточна европейска конференция и XXXI-ва Асамблея на ИМАБ в периода 28-31 октомври 2021 г.