Информация за явяване на държавен изпит за придобита специалност-декемврийска сесия 2021г., в държавни изпитни комисии на медицинските университети.