Информация за работа и специализация във Франция

Информация за работа и специализация във Франция

На официалния сайт на Министерството на образованието и науката на Република Франция (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25262/la-cooperation-internationale-en-matiere-d-enseignement-superieur.html) ще откриете подробно ръководство за всички административни формалности, свързани с приемането на чуждестранни изследователи за специализация и за работа във Франция (на френски и на английски език) – http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html, както и информация за европейската мрежа Euraxess, създадена за подпомагане на мобилността на учените в ЕС: http://ec.europa.eu/euraxess/#