ПИСМО до Съвета на ректорите на висшите училища в РБ

ПИСМО до Съвета на ректорите на висшите училища в РБ