Иновации за зелена индустрия – България

Уважаеми представители на Академичния състав,

Открита е Схема за безвъзмездна финансова помощ:

„Иновации за зелена индустрия- България“ – по линия на Норвежки финансов механизъм

Повече информация може да се прочете ТУК.

Източник на информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/928  http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/

Краен срок:

15.03.2013 год., кандидатстване за индивидуални проекти.