Институтът по микробиология към БАН обявява две щатни места за асистенти към Департамента по вирусология

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН обявява две щатни места за асистенти към Департамента по вирусология.

Съгласно изискванията в период от три години следва да се подготви и защити дисертация.

Темата и ръководството се осигуряват от Департамента по вирусология.

чл.-кор. Христо Найденски, двмн
Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН