ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ за проекти по ФНИ, МОМН

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че проектните предложения по конкурса „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2012 г.  ще се подават онлайн  и на хартия до 17 часа на 16.07.2012 г.

С инструкцията за онлайн кандидатстване можете да се запознаете на сайта на Фонд „Научни изследвания“ от Център Проекти