Интегриращ курс по нуклеарна фармация NuPhICoS

за Интензивна програма Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и (радио)химия [NuPhICoS] – проект 2012-1-BG1-ERA10-07058 с координатор Доц. Е. Милиева, дм, Катедра по медицинска  физика, биофизика и математика