ИНТЕГРИРАЩ КУРС ПО НУКЛЕАРНА ФАРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И (РАДИО)ХИМИЯ – процедура за селекция

Медицински Университет – Пловдив Международно сътрудничество и проектна дейност

ОБЯВЯВА

процедура за селекция на студенти по медицина и фармация

за участие в международна интензивна програма за обучение по нуклеарна фармация (с акцент върху нуклеарна медицина) –  Рег.: № 2013-1-BG1-ERA10-00320

ИНТЕГРИРАЩ КУРС ПО НУКЛЕАРНА ФАРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И (РАДИО)ХИМИЯ

Програмата ще се проведе в МУ – Пловдив от 03.11. – 17.11.2013 год. със съдействието на Медицински университет – София, Софийски университет и ПУ – Пловдив. Партньори в програмата: National Technical University оf Athens (Гърция); Kaunas University оf Technology (Литва); Polytechnic Institute оf Lisbon – School Of Health Technology оf Lisbon (Португалия); Riga Technical University (Латвия); Budapest University оf Economic Sciences (Унгария); University оf Zagreb (Хърватска); Istanbul University & Ankara University (Турция).

 Кредити: 4

За участие в селекцията: студенти от специалностите фармация и медицина

2-ри и 3-ти курс през учебната 2013/2014 год.) попълват молба, която се сваля от сайта на МУ – Пловдив.

Изисквания: владеене на английски език; минимален успех (до момента на селекцията) от следването 4,50; минимален успех по медицинска физика – 5,00.

ВАЖНИ ДАТИ

Краен срок за подаване на заявление: 20.07.2013 год.

Резултат от селекцията: 10.09.2013 год.

                Untitled-2 flatt Допълнителна информация – Еразъм бюро, МУ-Пловдивг-жа София Гонева 032/64-30-11 www.nuphicos-bg.info 

Молба за участие в процедурата за селекция