Интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни драйвери за регионален растеж (Европейски научен център – Европейска комисия)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за предстояща конференция на тема „Интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни драйвери за регионален растеж“, която ще се състои на 3 и 4 май 2018 г. в София, Национален дворец на културата.

Програмата на конференцията включва участия, доклади и дискусии по тематики относно:

  • интелигентната специализация,
  • трансферът на технологии,
  • цифровата икономика.

Ще се обсъждат инвестициите в научни изследвания, иновации и човешки капитал, като ключови приоритетни области за насърчаване на заетостта и растежа, с акцент върху Югоизточна Европа, включително Западните Балкани, и за конструктивен диалог между институциите и бизнеса.

Информация за конференцията и Video streaming на сесиите можете на наблюдавате на адрес:

Конференция „Интелигентна специализация и технологичен трансфер“

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД