Интензивен курс на тема „Педагогически проблеми в медицинското образование“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ЖЕЛАЕЩИТЕ, ЧЕ:

КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“
СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ“
ЩЕ ПРОВЕДЕ КУРС НА ТЕМА:
„ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
(интензивен курс – 30 учебни часа)


Отговорник: проф. Б. Торньова, дп

Изисквания за постъпване в курса: асистенти и новопостъпили преподаватели

База за провеждане: МУ – Пловдив, ФОЗ, катедра „Управление на здравните грижи“

Продължителност: 5 дни

Време за провеждане: от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г.

Записване в отдел СДО.