Интердисциплинарна научна конференция

 «Мултифасетен поглед върху детското развитие»

 на 5-6 април 2013г в гр. Пловдив