Интересна среща на студентите от Фармацевтичния факултет

Изпълнителният директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов изнесе лекция пред пълна зала със студенти от V-ти курс на Фармацевтичния факултет при МУ – Пловдив на 19 ноември.

Лекцията беше на тема: „Проследяване на лекарствената безопасност и нежелани лекарствени реакции”.

Маг.-фарм. Богдан Кирилов запозна присъстващите с начина, по който е организирана системата за проследяването на лекарствената безопасност у нас и в другите Европейски страни.

Бяха посочени и актуални данни от дейността на Изпълнителната Агенция по Лекарствата. В центъра на последвалата дискусия беше ролята на магистър-фармацевтите в процеса на съобщаване на нежелани лекарствени реакции.