Image2

Интересна среща на студентите от Фармацевтичния факултет