Image3

Интересна среща на студентите от Фармацевтичния факултет