Image4

Интересна среща на студентите от Фармацевтичния факултет