Image5

Интересна среща на студентите от Фармацевтичния факултет