Кандидатстване за избор на група за провеждане на стаж

Указания

Кандидатстването не Ви осигурява автоматично място в избраната група за провеждане на стаж !

1. Необходимо е да попълните регистрационната форма, всички полета са задължителни ! След успешно подаване на информацията, на Вашия университетски e-mail адрес се изпраща връзка за потвърждение.

2. Необходимо е да потвърдите Вашето заявление, като последвате връзката получена на университетския Ви email. Връзката е валидна 24 часа !

3. Заявките се разглеждани по реда на потвърждаване.

4. Заявките, които отговарят на изискванията за платена семестриална такса (прикачен валиден документ за платена такса във формат .jpg или .pdf, не по-голям от 2.5 МБ) и успешно положени изпити се одобряват и на кандидата се изпраща уведомителен e-mail.

5. Заявки, попълнени с неверни, непълни или некоректни данни се анулират, като кандидатите се уведомяват с email и им се предоставя възможност за ново кандидатстване за свободните към момента места.

Група : 2351012131418192021222324
Незаети места : 0111004000501010