Интервю на ФРАМАР с д-р Ивановска – носител на награда „Питагор“ за млад учен за 2021 г.

Към интервюто