Интервю със зам.-ректора по научноизследователска дейност и преподавател в секция „Кардиология“ на Първа катедра по вътрешни болести на МУ проф. д-р Мария Токмакова, дм по Радио Пловдив