Искате ли да научите повече за възможностите, които предлага новата програма „Хоризонт Европа“?

Присъединете се към информационните дни за клъстери 1 (Здраве) и 6 (Храни, биоикономика, земеделие и околна среда). Те ще се проведат между 25 и 29 октомври.

През тези 4 дни ще Ви разкажем повече за новостите по рамковата ни програма, начините за кандидатстване и финансовите правила по клъстери 1 и 6.

Програмата на информационните дни и линковете за регистрация може да намерите тук https://ec.europa.eu/info/news/save-date-info-days-horizon-europe-cluster-1-and-cluster-6-take-place-between-25-29-october-2021-2021-oct-04_en