Пълен комплект алманаси на Медицински Университет – Пловдив, предоставени на библиотеката на Ватикана

Пълен комплект алманаси на Медицински Университет - Пловдив, предоставени на библиотеката на Ватикана

Пълен комплект алманаси на Медицински Университет – Пловдив, предоставени на библиотеката на Ватикана