IV Интердисциплинарна научна конференция „Мултифасетен поглед върху детското развитие“

Центърът по детско развитие към Медицински университет-Пловдив, Университетът по хранителни технологии и Българската педиатрична асоциация
Ви канят на
Четвъртото издание на
интердисциплинарна научна конференция

«Мултифасетен поглед върху детското развитие»

на 5-6 април 2019г в гр. Пловдив

Темата на конференцията е:

Хранене и развитие

ПРОГРАМА


Темата е продиктувана от сериозните промени в хранителните източници, навици, диети и препоръки в последните години. Те са тясно и многоканално свързани с детското развитие – както нервно-психическо, така и физическо. Запознаването на широката аудитория от специалисти, работещи с деца, с множеството аспекти на детското хранене ще допринесе за по-правилното и по-дълбоко разбиране на проблемите на хранене и развитие и ще улесни пътя към правилни и полезни решения в практиката.

Мултифасетният поглед върху хранене и развитие е заложен при избора на темите:

• Биохимични основи на храненето; хранене при физическо усилие; хранителни добавки
• Нутригеномика и нутригенетика
• Хранителни източници, хранителни технологии, икономика на храненето
• Видове диети – индикации, предимства и рискове
• Съвременни препоръки за хранене в детска възраст
• Затлъстяване – причини, поведение, психологически аспекти
• Хранителни проблеми и решения при недоносеност, вродени метаболитни заболявания, аутизъм, заболявания на храносмилателния тракт и други
• Кетогенна диета – показания, практическо обучение
• Парентерално хранене

Лектори ще бъдат специалисти по различни педиатрични специалности, генетика, анестезиология и интензивно лечение, биология, физиология, психология, диететика и хранене, хранителни технологии от медицинските университети в България и Солун и от Университета за хранителни технологии в Пловдив.

В кафе-паузите ще бъдат демонстрирани храни от различни видове диети.
Конференцията е предназначена за млади лекари, студенти, специализанти, докторанти, педиатри, общопрактикуващи лекари, психолози, педагози, социални работници, родители и други лица, интересуващи се от детското развитие и хранене.

Конференцията е повод за нови запознанства с единомишленици, размяна на идеи и нови приятелства.
По време на конференцията Пловдив ще бъде Европейска столица на културата с богата и интересна културна програма. Съчетайте полезното с приятното!Конференцията ще се проведе в модерния Аудиторен комплекс на Медицински университет-Пловдив на бул. „Васил Априлов” 15а.
Таксата за участие в конференцията е 20 лв. за студенти и 30 лв. за лица с висше образование. Плаща се на място при регистрацията.

Организационен комитет:
• проф. Иван Иванов
• проф. Йорданка Алексиева
• проф. Владимир Пилософ
• доц. Миглена Георгиева
• доц. Димитър Калайков
• проф. Виктория Сарафян
• проф. Мира Бошева
• доц. Илиана Пачева
• д-р Ралица Йорданова

Технически секретар:
• Деница Иванова-Петрова

За повече информация и регистрация посетете: http://childneuropsych-bg.com/ или https://www.facebook.com/groups/plovdivconf

Обучение за приложението на „Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст – NDT5“ е предвидено от 11:00 на 5.4.2019 в Аудиторния комплекс преди началото на конференцията. Записването за това обучение е на поставените по-горе електронни адреси или на място.