france

Четвърто издание на студентския конкурс   „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар“  за Наградата на Ректора