IV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ


В периода 30. 09. – 02. 10. 2022 година в Медицински университет – Пловдив се проведе IV конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия с над 170 участници от страната и чужбина.

Форумът започна с Workshop на тема: „Как да индивидуализираме КТ протокола за бял дроб“, организиран от проф. д-р Галина Кирова и Boehringer Ingelheim, продължи с богата и разнообразна програма, разкриваща новостите в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението, както и сателитни симпозиуми, представени от фирмите, подкрепящи конгреса:

BRACCO/EWOPHARMA, SIEMENS Healthineers, Software Company LTD, GE General Electric.