Image01

IV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ