Изберете най-добрия преподавател

Уважаеми студенти,

Вече е време, в края на семестъра, вие да наградите с признание най-добрите преподаватели, които сте имали през изтичащата учебна година.

Вашето мнение е особено ценно, защото стимулира към качество и отдаденост към обучението. Моля Ви да използвате обявената в началото на семестъра форма в уебсайта на университета.

Подаването на избора на всеки студент става чрез груповия отговорник. Подаването на данните е възможно до началото на изпитната сесия – 8.6.2020.

Побързайте! Подкрепете най-добрите преподаватели!

проф. Иван Иванов
Заместник-ректор по управление на качеството