ИЗБОРИ за ЧЛЕНОВЕ на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на студентите ! На 04.10.2012г. след лекцията по Цитология, Хистология и Емриология (нач. 12:05ч., 4-та Аудитория) ще се проведат избори за представители от първи курс специалност „Медицина” в Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив. Ще бъдат избрани двама представители – по един от всеки поток, чрез явно гласуване на всички студенти от курса.  Очакваме ви!